VOJENSKÁ LÉTA

četaře DL a později dozorce Finanční stráže Arnošta Kokoře

ARNOŠT KOKOŘ


V letech 30.6.1933 - 5.9.1934 vykonal vojenskou prezenční službu v Jeseníku u Hraničářského praporu 7. Na tu v letech 15.10.1935 - 18.4.1938 navázal další činnou vojenskou službou. Dosáhl nejvyšší hodnosti četař DL (četař déle sloužící).


Na jaře 19.4.1938 nastoupil do služebního poměru pod Ministerstvem vnitra a to do hraniční služby Finanční stráže (FS) ve Staré Červené Vodě.
V červnu 10.6.1938 byl zařazen do Stráže obrany státu.


V září 1938 oddělení FS ve Staré Červené Vodě přepadli Němci. A. Kokoř byl zajat a ve dnech 22.9.1938 - 17.11.1938 byl internován v německém zajetí. Prošel koncentračními tábory v Nise, Zeitheimu, Hoyerswerdu, Elsterhorstu a Kladsku.



Po návratu opět nastoupil hraniční službu jako dozorce FS ve Vysočanech u Moravských Budějovic, 14.3.1939 ve Velké nad Veličkou, 13.5.1939 ve Vysočanech. Dne 3.5.1939 byl zařazen do Stráže obrany státu.


Později byl 20.9.1939 přemístěn na Berní úřad v Moravské Ostravě. Poté 12.1.1940 k vyživovací a zásobovací službě na Obecním úřadě ve Frýdlantu nad Ostravicí, 25.2.1941 na Okresní úřad v Místku, 31.6.1941 a na Obecní úřad v Pstruží, kde se aktivně účastnil domácího odboje. Vlastnil vydané osvědčení.


V létě 7.6.1945 nastoupil hraniční službu u FS v Hatích, na podzim 6.11.1945 ve Staré Červené Vodě, 27.11.1946 ve Štundorfu, 16.12.1946 v Bílé Vodě. Dosáhl nejvyšší hodnosti dozorce Finanční stráže.


V květnu 1951 byl jeho služební poměr u Ministerstva vnitra zrušen.

 

VOJENSKÁ FOTOGALERIE

zpět na Hlavní fotogalerii


           



Úvod   Život   Hudba   Jména   Vojna   Fotogalerie   Aktuality